Privacy-beleid

Wie zijn we

De Eerbeekse Schaakclub (hierna: ESC) is de beheerder van de website eerbeekseschaakclub.wordpress.com welke als dienst wordt afgenomen op (de servers van) WordPress.com
In dit overzicht wordt aangegeven hoe de ESC persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is de ESC.

De ESC zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De ESC houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke gegevens worden verzameld?

Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van de ESC worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.

Persoonsgegevens worden door de ESC verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan de ESC ter beschikking doordat u een bezoekje aan deze website heeft gebracht of uw gegevens zelf heeft ingevuld op het betreffende formulier van de ESC, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt, bv via een email-bericht. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals e-mailadres en NAW-gegevens).

Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?

De ESC verwerkt eventueel uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het uitoefenen van de doelstellingen van de ESC, inclusief maar niet beperkt tot:
  1. om contact met u te kunnen opnemen;
  2. om u informatie te sturen;
  3. het organiseren van schaakwedstrijden;
  4. het bijhouden van uitslagen en standen;
  5. het faciliteren en bevorderen van deelname aan schaakwedstrijden.
  6. het bijhouden van een ledenadministratie;
  7. het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden;
  8. het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

Uw persoonsgegevens worden door ESC niet aan derden / externe partijen verstrekt. Ook niet aan de regionale schaakbond (OSBO) of landelijke schaakbond (KNSB) gezien de ESC een zelfstandige lokale schaakclub is en geen lid (meer) is van voornoemde overkoepelende schaakbonden.

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van de ESC, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail die de ESC verstuurt.

Geen commercieel gebruik

De ESC zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. De ESC kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

De ESC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Contactformulieren

De verstuurde formulieren worden niet bewaard op de site. De inhoud wordt verstuurd naar het email-adres van de website beheerder van deze website.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

De ESC neemt ten allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Verwijzingen naar andere websites

De website van de ESC kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van andere bedrijven bevatten. De ESC is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere bedrijven. De ESC raadt u aan om het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen.

Wijzigingen van het privacybeleid

Het bestuur van de ESC behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid statement te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

De advertenties op de website van de ESC kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. De ESC is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies.

Contact

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u per email zich richten tot de secretaris van de ESC.