Over Eerbeekse Schaakclub

De Eerbeekse Schaakclub (ESC) kent een rijke, langdurige geschiedenis en is tegenwoordig een relatief kleine(re) club qua ledenaantal. Anno 2022 zijn er 12 seniorenleden. Dat waren er decennia lang een stuk meer. Een gevolg van de terugloop in het ledenaantal is dat de club zich in de zomer van 2016 heeft moeten terugtrekken uit het spelen in extern competitieverband binnen de Oostelijke SchaakBOnd (OSBO). Leden van de Eerbeekse Schaakclub die toch graag in extern competitieverband willen blijven uitkomen doen dit via een dubbellidmaatschap bij andere schaakverenigingen in de regio.

De overgebleven en nieuwe leden spelen in Eerbeek elke donderdagavond vanaf 19.30 uur schaakpartijen onderling in een interne competitie en doen dat al weer sinds enige jaren op een (sinds januari 2012) vaste speellocatie te weten het cultuurhuis Pater Dekker aan de H.A. Lorentzstraat 20 in Eerbeek.

Van september tot en met mei wordt er vrijwel wekelijks interne competitie volgens het zogenaamde Keizer-systeem [klik hier voor beknopte uitleg] gespeeld waarbij de schaakpartijen om 20:00 uur aanvangen. Op basis van de aanwezige leden op de clubavond wordt daaraan voorafgaand vastgesteld wie tegen wie de strijd aangaat op de 64 velden. Schaakpartijen worden vanaf het seizoen 2021-2022 afgewerkt eerst als rapid-partij van 20 minuten + 0 seconden per zet, en aansluitend na een korte pauze na wisselen van speelkleur een klassieke partij met voor elke speler 1 uur en voor elke zet 10 seconden extra (increment). Het zettenverloop bij de klassieke partij wordt schriftelijk danwel digitaal genoteerd* door beide spelers. Zij dienen na afronden van beide partijen hun uitslagen en het zettenverloop van de klassieke partij te overhandigen aan de wedstrijdleider.

*Op de algemene ledenvergadering hebben wij in april 2019 besloten dat er -voor wie dat wil- vanaf het seizoen 2019-2020 ook geëxperimenteerd mag worden met het digitaal / elektronisch annoteren tijdens onze interne competitie partijen. Er zijn diverse apps voor mobiele telefoons of tablets waarmee dit getest zal gaan worden.

Verdeeld over het seizoen wordt bovendien op een aantal avonden een open rapid toernooi afgewerkt. Dit toernooi is er ook voor niet-clubleden als thuisschakers en leden van andere schaakclubs.  De zetten hoeven hierbij niet schriftelijk genoteerd te worden. Na het afwerken van alle speelronden, verdeeld over het seizoen, komt er een winnaar van het Open Eerbeeks Rapid-schaken Kampioenschap 20121-2022 uit de bus.

In de zomermaanden als de interne competitie stil ligt, spelen de clubleden die dat leuk vinden een onderlinge competitie bij hun mede-clubelden aan huis. Dit levert weer een heel andere sfeer op en verkort de zomerstop voor de deelnemers. Wel wordt dan wat minder frequent doorgeschaakt, circa eens per 3 weken in plaats van wekelijks. Zie de pagina over de zomercompetitie.

Screenshot_2018-12-12 Startpagina(1)

Plezier in het spel staat bij de vereniging voorop, dus de partijen worden in een ontspannen sfeer, al dan niet onder het genot van een drankje, gespeeld. Consumpties worden afgetekend op een lijstje en eens per maand digitaal afgerekend (pinbetaling of bankoverschrijving). Contant betalen is verlaten.

De actuele consumptie-tarieven zijn voor koffie € 1,50, en voor frisdrank en bier (met of zonder alcohol) € 1,75 per consumptie in cultuurhuis Pater Dekker.

Vanaf 1 september 2020 houden wij gezamenlijk met de dammers van de Brummense Damvereniging onze speelavond. Dat verhoogt de wekelijkse opkomst en het plezier tijdens de speelavonden nog extra!

Voor te besluiten lid te worden van de Eerbeekse Schaakclub, kan een aspirant-lid drie keer komen spelen zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Kom dus gewoon een keer langs om een partijtje te spelen. De ingang van het cultuurhuis Pater Dekker bevindt zich aan de zijde van de duidelijk herkenbare toren van dit voormalige kerkgebouw, en wel, aan de straatzitje van de toren staande direct rechts juist voorbij de toren.
(De ingang in het midden van de voorgevel is de ingang van de grote (voormalige kerk-)zaal)