Over Eerbeekse Schaakclub

De Eerbeekse Schaakclub (ESC) kentdeeen rijke, langdurige geschiedenis en was het laatste decennium van haar bestaan een relatief kleine(re) club qua ledenaantal. Anno 2022 waren er bij de opheffing van de club nog 11 seniorenleden. Dat waren er decennia lang een stuk meer. In de jaren ’70 kende de club haar hoogtij dagen met 40 seniorenleden en circa 70 jeugdleden. Een gevolg van de terugloop in het ledenaantal was dat de club zich in de zomer van 2016 heeft moeten terugtrekken uit het spelen in extern competitieverband binnen de Oostelijke SchaakBOnd (OSBO). Leden van de Eerbeekse Schaakclub die toch graag in extern competitieverband willen blijven uitkomen deden dat sindsdien via een dubbellidmaatschap bij andere schaakverenigingen in de regio.

De overgebleven en nieuwe leden spelden in Eerbeek elke donderdagavond vanaf 19.30 uur schaakpartijen onderling in een interne competitie en doen dat sinds januari 2012 op een vaste speellocatie te weten het cultuurhuis Pater Dekker aan de H.A. Lorentzstraat 20 in Eerbeek.

Van september tot en met mei werd er vrijwel wekelijks interne competitie volgens het zogenaamde Keizer-systeem [klik hier voor beknopte uitleg] gespeeld waarbij de schaakpartijen om 20:00 uur aanvangen. Op basis van de aanwezige leden op de clubavond werd daaraan voorafgaand vastgesteld wie tegen wie de strijd aangaat op de 64 velden. Schaakpartijen werden vanaf het seizoen 2021-2022 afgewerkt eerst als rapid-partij van 20 minuten + 0 seconden per zet, en aansluitend na een korte pauze na wisselen van speelkleur een klassieke partij met voor elke speler 1 uur en voor elke zet 10 seconden extra (increment). Voorheen werd altijd 1 uur en 40 minuten per speler uitgetrokken voor een klassieke schaakpartij. Het zettenverloop bij de klassieke partij werd schriftelijk danwel digitaal genoteerd* door beide spelers. Zij dienden na afronden van beide partijen hun uitslagen en het zettenverloop van de klassieke partij te overhandigen aan de wedstrijdleider.

*Op de algemene ledenvergadering werd april 2019 besloten dat er -voor wie dat wil- vanaf het seizoen 2019-2020 ook geëxperimenteerd mocht worden met het digitaal / elektronisch annoteren tijdens onze interne competitie partijen. Er zijn diverse apps voor mobiele telefoons of tablets waarmee dit getest zal gaan worden.

Verdeeld over het seizoen werd bovendien op een aantal avonden een open rapid toernooi afgewerkt. Dit toernooi was er ook voor niet-clubleden als thuisschakers en leden van andere schaakclubs.  De zetten hoefden hierbij niet schriftelijk genoteerd te worden. Na het afwerken van alle speelronden, verdeeld over het seizoen, kwam er een winnaar van het Open Eerbeeks Rapid-schaken Kampioenschap uit de bus.

In de zomermaanden als de interne competitie stil lag, speelden  de clubleden die dat leuk vonden een onderlinge competitie bij hun mede-clubelden aan huis. Dit leverde weer een heel andere sfeer op en verkorte de zomerstop voor de deelnemers. Wel werd dan wat minder frequent door geschaakt, circa eens per 3 weken in plaats van wekelijks. Zie de pagina over de zomercompetitie.

Screenshot_2018-12-12 Startpagina(1)

Plezier in het spel stond bij de vereniging voorop, ongeacht het op het einde lage aantal actieve schakers. Dus de partijen werden in een ontspannen sfeer, al dan niet onder het genot van een drankje, gespeeld.

Vanaf 1 september 2020 werd gezamenlijk met de dammers van de Brummense Damvereniging de speelavond gehouden. Dat verhoogde de wekelijkse opkomst en het plezier tijdens de speelavonden.

In november 2022 nam de Algemene Leden Vergadering van de Eerbeekse Schaakclub het besluit om de club na 86 jaar op te heffen. Op donderdagavond 22 december 2022 kwam de club voor de allerlaatste keer bij elkaar.

Meerdere clubleden zullen, voortaan officieel niet meer in clubverband, als Eerbeekse Schaakvrienden zeker nog tegen elkaar blijven schaken. Daarover zal via deze website bericht blijven worden. Ook zal deze website nog een uitgebreid overzicht van de rijke clubhistorie van de (nu) voormalige Eerbeekse Schaakclub blijven publiceren.