Jaarverslag 2006-2007

Schaakagenda: Alle t/m 30 maart 2007 geplande activiteiten voor het seizoen 2006/2007 hebben plaats gevonden of zijn nog gaande. Voor de resultaten van de verschillende competities raadplege men het jaarverslag van de wedstrijdleider en de tabellen in dit blad.

Bijzondere activiteit: Dit was weer een gezellige avond waarbij ook de partners aanwezig konden zijn. Rein Zuetenhorst zorgde weer voor de hapjes. Anderen stelden spelmateriaal beschikbaar. Dank aan allen die bijdroegen aan het welslagen ervan.

Themaschaak: Als onderwerp werd behandeld ‘het wel/niet spelen van h7-h6 in de opening‘.

Leden: Om diverse redenen is het ledenaantal verminderd: Freekjan v.d. Brink (studie), Gjalt Keuning (verhuizing). Dick van Manen (), Tonny Hekker (overleden).Als nieuw lid mochten we Ed v.d Griendt begroeten. De heer Jansma haakte helaas af na twee kennismakingsavonden.Zieke leden ontvingen bezoek van Ina Hoeve en Hil v.d. Burg.

Jeugdschaak: Helaas staat dit op een laag pitje. In samenwerking met de Stichting Welzijn Brummen werd les gegeven aan vijf leerlingen gedurende drie maanden.

Clubblad: Enkele advertenties werden niet gecontinueerd maar de acquisitieactiviteit van Henk de Bruin was voldoende om het aantal op peil te houden.

Verhuizing: Met de nieuwe locatie kunnen we na wat nader afgesproken zaken met de eigenaar en de beheerder tevreden zijn.

Joop van Delft