Jaarverslag 2005-2006

Het verslagjaar is verlopen conform de de activiteiten zoals die ieder seizoen worden opgesomd in de schaakagenda, opgenomen in ons clubblad ’t Spionnetje.

Toch betekent het niet dat er geen onverwachte dingen zijn gebeurd. Onze vereniging heeft de laatste jaren in toenemende mate te kampen met ziektes van leden dan wel de echtgenotes daarvan. Zo ook in het verslagjaar.

Hans Gerritsen kampt met een ernstige ziekte, maar ook de dames van de Spreng, Put en Heijerman.

Naast deze kernactiviteit van het schaken zijn nog een aantal andere activiteiten te onderscheiden die weliswaar vrijwel allen met schaken te maken hebben, maar die ook wijzen op het zoeken naar meer aangepaste vormen om het clubleven interessant te maken voor een zo breed mogelijke groep van leden.Te denken valt bijvoorbeeld aan activiteiten als de drieslag, een klein intern rapid toernooi met een speelduur van 20 minuten, doorgeefschaak en een rapid toernooi voor clubteams.

Verder is er natuurlijk de OSBO-competitie waaraan wij met twee teams deelnemen. In het verslag jaar lijkt het er op dat het eerste zich zal handhaven in de derde klasse, het tweede team heeft het moeilijker maar kan gelukkig niet degraderen. Het animo om aan dit soort wedstrijden deel te nemen blijft echter aanwezig. Het is leuk om ook eens tegen schakers uit een andere club te spelen.

Dat is ook een van de redenen om in dit schaakseizoen de gezamenlijke eindronde van de OSBO-competitie te organiseren.

Tenslotte is er in het verslagjaar eenmaal een bijzondere activiteit georganiseerd in de vorm van een gezellige avond waarop niet geschaakt werd, maar wel andere spelletjes en een aantal bingo rondes werden gehouden. Ook is er gezamenlijk een koud buffet genuttigd met dank aan Rein die zoals ook in andere jaren de heerlijke schotels voor zijn rekening nam.

De behoefte om het samenzijn in clubverband niet alleen te focussen op de kernactiviteit is zeker aanwezig. Schaken is een denksport, maar het betekent niet dat schakers geen behoefte zouden hebben aan sociale contacten. Ook het communicatieve element krijgt zo de nodige aandacht. Het seizoen zal ook in dit verslagjaar weer worden afgerond met een slotavond waarop weer eens een andere vorm van schaken de aandacht krijgt.

Hans Gerritsen