Jaarverslag 2004-2005

Het verslagjaar is verlopen conform de de activiteiten zoals die ieder seizoen worden opgesomd in de schaakagenda die is opgenomen in ons clubblad ’t Spionnetje.

Toch betekent het niet dat er geen onverwachte dingen zijn gebeurd. Dat is helaas wel het geval. We hebben afscheid moeten nemen van Freek van der Hoeven, bestuurslid en enthousiast schaker en clublid. In dit verband zij nog eens herinnerd dat Freek ieder jaar weer de promotie van het schaakspel op de Johanna Huiskampschool en op sportdagen in Eerbeek ter hand nam. We zijn hem daar dankbaar voor.

Naast deze kernactiviteit van het schaken zijn nog een aantal andere activiteiten te onderscheiden die weliswaar vrijwel allen met schaken te maken hebben, maar die ook wijzen op het zoeken naar meer aangepaste vormen om het clubleven interessant te maken voor een zo breed mogelijke groep van leden.Te denken valt bijvoorbeeld aan activiteiten als de drieslag, een klein intern rapid toernooi met een speelduur van 20 minuten, het snelschaken met een tijdslimiet van 7 minuten.

Verder is er natuurlijk de OSBO-competitie en een twee avonden toernooi van rapidschaak voor clubteams. In het bijzonder deze laatste activiteit wordt erg gewaardeerd door zusterverenigingen uit de wijde omgeving. Onze club heeft met twee teams meegedaan in de derde en de vierde klasse van de externe competitie van de OSBO. Ons eerste team heeft zich met enige moeite kunnen handhaven in de derde klasse van de OSBO-competitie. Het tweede team doet enthousiast mee aan de competitie maar eindigt waarschijnlijk wel op de laatste plaats.

Tenslotte is er in het verslagjaar eenmaal een bijzondere activiteit georganiseerd in de vorm van een gezellige avond waarop niet geschaakt werd, maar wel een aantal bingo rondes werden gehouden en daarnaast gezamenlijk een koud buffet werd genuttigd. De behoefte om het samenzijn in clubverband niet alleen te focussen op de kernactiviteit is zeker aanwezig.

Schaken is een denksport, maar het betekent niet dat schakers geen behoefte zouden hebben aan sociale contacten. Ook het communicatieve element krijgt zo de nodige aandacht.Het seizoen zal ook in dit verslagjaar weer worden afgerond met een slotavond waarop weer eens een andere vorm van schaken de aandacht krijgt.

Hans Gerritsen.