Jaarverslag 2003-2004

Het verslagjaar is verlopen conform de activiteiten zoals die ieder seizoen worden opgesomd in de schaakagenda die is opgenomen in ons clubblad ’t Spionnetje.

Eén en ander houdt in dat onze club ook in het verslagjaar een gevarieerd programma heeft afgewerkt waarbij de interne schaakcompetitie als hoofdmoot moet worden gezien.

Naast deze kernactiviteit zijn echter nog een aantal andere activiteiten te onderscheiden die weliswaar vrijwel allen met schaken te maken hebben, maar die ook wijzen op het zoeken naar meer aangepaste vormen om het clubleven interessant te maken voor een zo breed mogelijke groep van leden.Te denken valt bijvoorbeeld aan activiteiten als de drieslag, een klein intern rapid toernooi met een speelduur van 20 minuten, het snelschaken met een tijdslimiet van 10 minuten.

Verder is er natuurlijk de OSBO-competitie en een twee avonden toernooi van rapidschaak voor clubteams. In het bijzonder deze laatste activiteit wordt erg gewaardeerd door zusterverenigingen uit de wijde omgeving. In het verslagjaar deden zeven clubs met totaal 8 teams mee aan deze activiteit.

Onze club heeft met twee teams meegedaan in de vierde klasse van de externe competitie van de OSBO. Ons eerste team eindigt dit jaar mogelijk op de eerste plaats in de poule, wat een promotie met zich brengt naar een speelklasse hoger. Het tweede team heeft minder gepresteerd maar doet verder enthousiast mee aan deze OSBO-competitie.

Tenslotte is er in het verslagjaar eenmaal een bijzondere activiteit georganiseerd in de vorm van een gezellige avond waarop niet geschaakt werd, maar wel een aantal bingo rondes werden gehouden en daarnaast gezamenlijk een koud buffet werd genuttigd. De behoefte om het samenzijn in clubverband niet alleen te focussen op de kernactiviteit is zeker aanwezig. Schaken is een denksport, maar het betekent niet dat alle schakers geen praters zijn. Ook het communicatieve element krijgt zo de nodige aandacht.Het seizoen zal ook in dit verslagjaar weer worden afgerond met een slotavond waarop weer eens een andere vorm van schaken: het shuffle-schaak de aandacht krijgt.

Alhoewel werkelijke knelpunten nauwelijks te noemen zijn blijft het natuurlijk wel zo dat het ledental van de vereniging de nodige aandacht vergt. Daarom wordt er eens in het jaar tijdens een sportdag voor scholen ook aan de schaaksport de nodige aandacht geschonken. Misschien zitten daar de toekomstige kampioenen van onze club. We hopen ze in ieder geval te kunnen inspireren.

Hans Gerritsen.