#ESC85jaar vrouwen “bemannen” schaakclub (1977-2014)

Helaas heeft de Eerbeekse Schaakclub in 2014 afscheid moeten nemen van haar laatste en tevens langstzittende vrouwelijke clubschakers. Nadat het eerste vrouwelijke clublid een feit was brachten In de periode tussen 1977 en 2014 brachten -met een maximum rond 2003 van een vijftal- vrouwelijke leden een hoop extra leven en gezelligheid in de Eerbeekse Schaakclub. Het was overigens een periode waarin ook elders in de regio, de node gemiste vrouwelijke schakers hun intrede deden binnen schaakclubs of zelfs in een eigen vereniging.

(op deze foto onder de pijlen ESC clubleden Tonnie Hekken (?) (links) en rechts Ria Meijman)

Zo werd in Apeldoorn (met een knipoog naar “man en paard”) door 18 enthousiast schakende vrouwen de schaakclub “Vrouw en Paard” opgericht, en vonden er ook enkele schaaktoernooien plaats speciaal voor vrouwen.

In Eerbeek stond mevrouw Hil van der Burg-Drexler, net als haar vader (één van de oprichters van de Eerbeekse Schaakclub in 1936) aan de basis van de opkomst van vrouwelijke schakers. Zij schreef toen zij 12-en-een-half jaar lid was van de Eerbeekse Schaakclub terugkijkend uitgebreid op hoe dat zo gekomen was. Niet lang nadat zij lid was kwam het ook tot een krantenkop waarin haar eerste zege op een clubavond gemeld werd.Al heel snel nadat Hil van der Burg clublid was geworden vond een tweede vrouw de weg naar de Eerbeekse Schaakclub in de persoon van Ina Hoeve. Beiden, en ook de overige clubleden, zullen destijds eind jaren ’70 niet hebben kunnen bevroeden wat een enorme rijke bijdrage dit duo aan de clubhistorie zou gaan leveren in de decaden die zouden volgen. Behalve volop meespelen in de interne competitie op de clubavond, werd er op een gegeven moment ook in clubverband uitgekomen in de externe wedstrijden in de OSBO.  Ook droegen ze beiden volop hun steentje bij aan PR voor de club. Vele krantenartikelen en stukjes in het cluborgaan kwamen van  hen af en Ina Hoeve kon geen toepasselijker omschrijving hebben verzonnen dan “aan de weg timmeren” de titel van haar column kin het cluborgaan. Want dat deden ze, samen!

Er werd ook meegedaan aan de al genoemde toernooien elders in de regio en last but not least is het aan deze twee dames te danken dat we uit rijkelijk geïllustreerd materiaal kunnen putten voor deze reeks ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Eerbeekse Schaakclub. Vele plakboeken vol krantenartikelen en andere lezenswaardige zaken, alsmede foto’s zijn door deze twee vrouwen samengesteld in de periode dat ze zelf actief waren binnen de club. Zo droegen zij in dubbel op zich enorm bij aan de clubhistorie van de Eerbeekse Schaakclub. Enerzijds braken zij de ban door als eerste twee vrouwen lid te worden van wat tot dan toe een mannengezelschap was, en anderzijds hebben zij zelf dus jarenlang het wel en wee van de club gedocumenteerd voor het clubarchief.

Vrouwelijke clubleden in de historie van de Eerbeekse Schaakclub waren er ook vanuit Loenen met Jenny Verheul en met name aan de borden opvallend presterend talent en jeugdlid Suzanne Verheul, alsmede Ria Meijman. Laatstgenoemde had op een gegeven moment bijna een dependance van de Eerbeekse Schaakclub in Loenen draaiend. Meerdere middagen in de week bracht zij basisschoolkinderen uit Loenen de beginselen bij van het schaken via de nu nog steeds bekende “stappenmethode”.

Net als de meeste mannelijke clubleden was er echter helaas gaandeweg toch sprake van vergrijzing en vroeg of laat komt het moment dat het dan op een gegeven moment wel welletjes is en het clublidmaatschap stopt. In de laatste twintig jaar hebben zich helaas geen nieuwe en jongere vrouwelijke clubleden aangediend. Daarmee kwam in december 2014 een einde aan een prachtige periode van een gemengde schaakclub in Eerbeek. Voorzitter Paul van Berkum nam op de slotavond van 2014 het woord om te melden dat na 37 jaar lidmaatschap de dames Hil van der Burg en Ina Hoeve besloten hadden te stoppen met schaken. Beiden hebben zich zoals hierboven al gemeld enorm voor de club ingezet, onder andere ook nog binnen de commissie van lief en leed en het verzorgen van de catering op speciale avonden. Beide dames ontvingen een mooi boeket bloemen plus een cadeaubon, onder luid applaus van de aanwezigen. Inmiddels is Ina Hoeve-van Hilst helaas op 22 maart 2019 overleden, maar van haar zoon Peter, ook enige tijd clublid, ontvingen we ter inzage nog een…hoe kan het ook anders..plakboek! Zo blijft schaken soms ook een familie-sport van vader Drexler naar dochter Drexler en van moeder Hoeve naar zoon Hoeve. Jong geleerd, oud gedaan!