Clubmateriaal vindt goede bestemmingen

Na het opheffen van de Eerbeekse Schaakclub is de resterende “inboedel” uit de voormalige speellocatie verwijderd en elders opgeslagen. Inmiddels heeft een groot demonstratie schaakbord zijn weg gevonden naar de Voorster Schaakclub, en dat geldt ook voor een set digitale klokken en inklapbare kartonnen speelborden.

Andere “buren”, namelijk die van de Arnhemse Schaakvereniging haalden een krat vol schaakboeken en een tas CD/DVD’s af voor verkoop via de eigen webshop ten bate van de schaakvereniging. Ook kregen zij drie houten speelborden, drie sets schaakstukken en drie oude analoge speelklokken mee. Als dank ontving de conservator een fels wijn en..hoe kan het ook anders ene pakje koekjes (Arnhemse Meisjes uiteraard) retour.

De dorpsarchivaris van Eerbeek tot slot werd ondertussen verblijd met vele archiefstukken (waaronder plakboeken, krantenartikelen, maar ook het oorspronkelijke oude handgeschreven schrift van de eerste jaren van de Eerbeekse Schaakclub). De dorpsarchivaris was er bijzonder mee in zijn nopjes.

Het geeft een goed gevoel als spullen een goede plek vinden, en er andere mensen weer plezier aan kunnen beleven. Dat wensen we de nieuwe eigenaren in ieder geval toe.

Eerbeekse Schaakclub na 86 jaar opgeheven

Na 86 jaar is “het doek gevallen” voor de Eerbeekse Schaakclub. Tijdens de recent gehouden Algemene Leden Vergadering waren 10 van de 11 leden aanwezig. Zij stemden unaniem in met het voorstel van het bestuur om de vereniging op te heffen.

Dit jaar bezochten gemiddeld nog slechts 4 – 6 leden de wekelijkse clubavond waardoor vaak tegen dezelfde tegenstander werd gespeeld. Wel werd er nog door een zes spelers afwisselend thuis de zogenaamde “zomercompetitie” gehouden. Tijdens de vergadering werd geopperd om ook na opheffing van de club een dergelijke competitie voort te zetten waarop positief werd gereageerd. Wim Geurink kreeg de kampioensbeker voor het seizoen 2021-2022 uitgereikt met de felicitaties.


Op donderdag 22 december werd de laatste clubavond gehouden. Henk van Gijtenbeek werd gehuldigd voor zijn 40 jarig lidmaatschap. Voorzitter Paul van Berkum sprak lovende woorden en overhandigde hem een oorkonde en cadeaubon. Vervolgens haalde hij nog even wat herinneringen op aan het lange bestaan van de club. Het batig saldo van de club gaat naar de Stichting Cultuurhuis Pater Dekker waar de club de laatste 10 jaar haar thuishonk had, vanaf 2020 samen met de Brummense Damvereniging.

Voorzitter Harry Hoekstra van deze stichting ontving uit handen van Paul van Berkum een cheque ter waarde van 1450 euro waarmee hij zeer verguld was en al diverse bestemmingen voor heeft. Hij sprak daarvoor een dankwoord.

Met het besluit om via een thuiscompetitie onder de noemer “ Eerbeekse Schaakvrienden” door te gaan kwam er toch nog een positief einde aan deze laatste avond in clubverband !