Eerbeekse Schaakclub na 86 jaar opgeheven

Na 86 jaar is “het doek gevallen” voor de Eerbeekse Schaakclub. Tijdens de recent gehouden Algemene Leden Vergadering waren 10 van de 11 leden aanwezig. Zij stemden unaniem in met het voorstel van het bestuur om de vereniging op te heffen.

Dit jaar bezochten gemiddeld nog slechts 4 – 6 leden de wekelijkse clubavond waardoor vaak tegen dezelfde tegenstander werd gespeeld. Wel werd er nog door een zes spelers afwisselend thuis de zogenaamde “zomercompetitie” gehouden. Tijdens de vergadering werd geopperd om ook na opheffing van de club een dergelijke competitie voort te zetten waarop positief werd gereageerd. Wim Geurink kreeg de kampioensbeker voor het seizoen 2021-2022 uitgereikt met de felicitaties.


Op donderdag 22 december werd de laatste clubavond gehouden. Henk van Gijtenbeek werd gehuldigd voor zijn 40 jarig lidmaatschap. Voorzitter Paul van Berkum sprak lovende woorden en overhandigde hem een oorkonde en cadeaubon. Vervolgens haalde hij nog even wat herinneringen op aan het lange bestaan van de club. Het batig saldo van de club gaat naar de Stichting Cultuurhuis Pater Dekker waar de club de laatste 10 jaar haar thuishonk had, vanaf 2020 samen met de Brummense Damvereniging.

Voorzitter Harry Hoekstra van deze stichting ontving uit handen van Paul van Berkum een cheque ter waarde van 1450 euro waarmee hij zeer verguld was en al diverse bestemmingen voor heeft. Hij sprak daarvoor een dankwoord.

Met het besluit om via een thuiscompetitie onder de noemer “ Eerbeekse Schaakvrienden” door te gaan kwam er toch nog een positief einde aan deze laatste avond in clubverband !