#ESC85jaar Achter elk spelmateriaal een verhaal

Door de jaren heen is de Eerbeekse Schaakclub van een tiental leden gegroeid na enkele tientallen en weer terug naar de 12 clubleden anno 2021. In de gehele periode heeft de club, net als elke andere club, altijd op de centjes moeten letten. Ook om de contributie, en daarmee drempel om lid te worden, natuurlijk zo laag mogelijk te houden.

Naast vaste kosten als bv zaalhuur en (jarenlang) lidmaatschap van de regionale schaakbond (OSBO) zijn er natuurlijk af en toe ook incidentele kosten die uit de clubkas gefinancierd moeten worden. Voor lief en leed kan een bloemetje of andere kleine attentie er doorgaans wel van af. Anders wordt het bij incidentele grotere uitgaven zoals investeringen in schaakbroden, schaakstukken, schaakklokken. Allen toch wel noodzakelijke basisvoorwaarden om überhaupt op de club te kunnen…schaken.

Dan zijn bv 20 schaakborden en 20 sets schaakstukken, om niet te spreken van 20 schaakklokken (die na eerst analoog aangeschaft te zijn, in de modernere tijd uiteindelijk ook als digitale versie aangeschaft gingen worden) wel even een dingetje voor de persoon die op dat moment het penningmeesterschap op zich heeft genomen.

Maar wie niet sterk is moet slim zijn. En zo gaat het bij veel clubs. Veel wordt opgelost door de inzet van vrijwilligers of bevriende kleine sponsoren. In ons clubarchief treffen we hier ook meerdere voorbeelden van aan, soms zelfs als een daverende verrassing zomaar ineens uit de hoge hoed getoverd.

Zo schonk de Hens (Huiskamp en Sanders) Papierfabriek op schaakborden, schaakstukken en schaakklokken aan de Eerbeekse Schaakclub.

Het meest memorabel in onze clubgeschiedenis is toch wel de huisvlijt van oud-lid Gerritsen. Hij besloot, zonder dat iemand er van wist, een hele serie schaakborden zelf thuis te vervaardigen met zijn timmerman kwaliteiten. Hij had er wel eens eentje gemaakt als prijs voor het Korenmolen-toernooi voor clubteams. Maar in oktober 1990 kwam hij onaangekondigd zomaar op de proppen met een hele serie broden, voor de club. En daar schaken wij nu anno 2021 en ruim dertig jaar later nog steeds met veel plezier wekelijks op Dat kijkt even anders naar het schaakbord!

Toen hij er mee voor de dag kwam op een clubavond, was de verrassing zo groot dat het toenmalige clubbestuur even met de mond vol tanden stond. Nu werd een beroep gedaan op het eigen improviseringsvermogen om in allerijl een passend presentje als dank te verzinnen voor dit memorabele gebeuren. Mooi dat zo’n verhaal nog raakt aan de clubavonden van nu…!

Om te weten of je op een clubavond anno 2021 uit de serie schaakborden die onze club bezit achter één van “Roel’s borden” zit, is een blik op de 45-graden hoek naden aan de hoeken van elk speelbord al bijna voldoende, zie de foto in bovenstaand artikel dat op 15-10-1990 in de toenmalige regiokrant Het Klaverblad gepubliceerd werd. Op de foto hieronder, die over de digitale schaakklok gaat, zie je dus een exemplaar vervaardigd door Roel Gerritsen…!


Stickers van o.a. Autoschade Remy Vos BV te Spankeren, MSA Mensink en Smallegoor Administratie en Belastingzaken, of Buiting en Huyben Accountans en Belastingadvisuers die prijken op de achterzijde van onze tegenwoordig gebruikte digitale DGT speelklokken zijn tot slot ook stille maar nog aanwezige getuigen van lokaal-regionaal sponsorschap in de rijke historie van de Eerbeekse Schaakclub. Deze blijken, zo lezen we in het voormalig clubblad ’t Spionnetje, in 2006 verworven bij het 70-jarig bestaan van onze schaakclub.

——————————————————————————————————
Uit t Spionnetje jaargang 36 nr. 1 pagina 26
(uitgegeven in september 2007)

In het kader van het 70jarig jubileum heeft Henk de Bruin diverse bedrijven
bezocht en daar de vraag voorgelegd of er interesse bestond om de
Eerbeekse Schaakclub te sponsoren door een digitale schaakklok te
financieren. Zij hebben onze vereniging in staat gesteld het
materiaalbestand sterk te moderniseren.


De namen van deze sponsors zijn inmiddels door mooie kleurenetiketten op
de betreffende klokken aangebracht. Het is nu dan ook tijd geworden van
onze dankbaarheid blijk te geven door de namen van de bedrijven en hun
activiteiten in ons clubblad te vermelden.

Het zijn:
Administratiekantoor Mensink & Smallegoor

Loenenseweg 121, Eerbeek


Keuken 3000 Nolsen

Loenenseweg 13, Eerbeek


Autobedrijf/Esso tankstation ‘t Centrum

Loenenseweg 4, Eerbeek


Makelaarskantoor Best Living

Wilhelminaweg 47, Dieren


Autoschadehersytelbedrijf Remy Vos

Van Renselaerweg 6, Spankeren


Eerbeekse Apotheek

Oranje Nassauplein 2, Eerbeek


Accountants en Belastingadviseur Buiting en Huyben b.v.

Coldenhovenseweg 49, Eerbeek


HF Digital Systems Eerbeek

Loubergweg 10, Eerbeek


ABNAMRO

Stuyvenburchstraat 50, Eerbeek


Bestuur en leden van de Eerbeekse Schaakvereniging brengen bij deze
hun welgemeende dank over aan bovengenoemde bedrijven.

Ria Meijman vergeten we hierbij niet. Zij was immers de eerste die, toen
nog actief lid, de ESC een digitale klok schonk.

——————————————————————————————————

En in de notulen van een ledenvergadering op 1 december 2008 in huize Nikkels lezen we -met oog voor details- dat zelfs het vilt aan de onderzijde van schaakstukken, ter bescherming van stukken en bord, kosteloos vervangen kon worden. De oplossing eigenlijk heel logisch: de lokale biljartwinkel van Henk ten Berk de Boer (momenteel bekend onder de naam A1biljarts) had nog wel wat restanten van voldoende afmetingen over, hoe simpel!  “Een bedankbrief wordt gestuurd”, zo meldden de notulen.

Van een stukje vilt, tot de schaakstukken en de schaakborden waarop zij bewegen onder toeziend oog van een (digitale) speelklok: zo blijkt maar weer achter elk spelmateriaal schuilt een eigen verhaal.