Thema-serie bij ons 85-jarig jubileum: #ESC85jaar

Deze maand bestaat de Eerbeekse Schaakclub 85 jaar. Dat is een hele periode waarin ontzettend veel is gebeurd, zowel met het wel en wee van de club zelf als natuurlijk maatschappelijk en geopolitiek. Denk aan de Tweede Wereldoorlog, de opkomst van computers, het verdwijnen van de rookgewoonte op clubavonden en ga zo maar door.

Ofschoon de Eerbeekse Schaakclub heden ten dage met 12 leden weer ongeveer net zo klein (maar fijn!) is als toen deze opgericht werd in 1936 is er over de afgelopen decennia nog relatief veel archiefmateriaal beschikbaar gebleven. Opgetekend en/of nagelaten door vele clubleden die door de jaren heen zijn gekomen en gegaan.

Van dat materiaal is bij eerdere lustrums ook gebruik gemaakt Bij het 50-jarig bestaan in 1986 is een fraai lustrum boekwerkje uitgegeven dat anno 2021 nog steeds een mooie samenvatting geeft van de beginjaren van onze schaakclub. Ook verschafte het een overzicht van alle clubkampioenen tot 1986. Samen met de namen van de clubkampioenen op de huidige roulerende wisselbeker kon deze lijst flink aangevuld worden. Maar de clubkampioenen van de periode tussen 1986 en 2000 (zo ver reikt de huidige wisselbokaal niet terug) moesten nog bij elkaar gezocht worden.

Michiel Zandbelt, website beheerder, las in een artikel bij het afscheid van de laatste vrouwelijke clubleden dat er ook gedurende vele seizoenen plakboeken zijn bijgehouden met krantenknipsels, ook ontdekte hij na wat archiefmateriaal bij de huidige clubsecretaris opgehaald te hebben dat er circa drie decennia lang een periodiek werd uitgegeven. Aanvankelijk heette dat het Molenpaard, maar gedurende vele jaren ging het clubblaadje onder de naam ’t Spionnetje rond. Uiteindelijk is deze periodiek, zoals bijna alle cluborganen in ons land ter ziele gegaan, ingehaald door de snelheid en actualiteit van het opkomende internet, waardoor een gedrukt orgaan nogal eens mosterd na de maaltijd werd. Je zou van de andere kant ook kunnen stellen dat een clubwebsite de rol van gedrukte clubbladen eigenlijk heeft overgenomen.

M.b.v. de nog aanwezige plakboeken en een aantal jaargangen van ’t Spionnetje is het inmiddels gelukt de ontbrekende namen van de clubkampioenen in de jaren ’90 te achterhalen en weer tot een volledig overzicht te komen. Alle clubkampioenen van de Eerbeekse Schaakclub staan nu in de lijst elders op deze website.

Omdat het tijdsintensief is een jubileumboek samen te stellen, en het misschien wat eentonig is puur chronologisch de clubhistorie van decennium tot decennium te beschrijven kiest Michiel er voor om gedurende dit jubileum jaar steeds thematische artikelen te schrijven. Aan het einde van het seizoen kunnen die dan mooi gebundeld worden.

De meeste inspiratie komt daarbij uit de rijke serie plakboeken en Spionnetjes, te veel om op te noemen. Maar genoeg om met regelmaat een onderwerp uit te lichten. Dat kan gaan over personen, de club als geheel, de sportieve prestaties, het spelmateriaal, speellocatie, georganiseerde evenementen, dat moet gaandeweg blijken.

De serie zal steeds gekoppeld aan de titel van een verhaal de “hashtag” #ESC85jaar krijgen. En het is de bedoeling waar mogelijk ook beeldmateriaal in te sluiten (foto’s, krantenartikelen). Veel leesplezier komend jaar!

Bij deze verklaar ik de vervolgserie #ESC85jaar dan voor geopend….

Michiel Zandbelt, webmaster en clublid Eerbeekse Schaakclub

12 september 2021