Weer voorzichtig van start…mét de dammers!

Donderdagavond 3 september was er dan de eerste speelavond van het nieuwe seizoen in het Cultuurhuis Pater Dekker in Eerbeek. Tevens de eerste speelavond sinds we er allemaal vrij plots vervroegd mee ophielden in maart dit jaar vanwege de nog steeds heersende covid-19 pandemie. En de eerste avond waarop clubschakers en -dammers in de gemeente Brummen voor het eerst gezamenlijk op één locatie bijeen kwamen.

Dammers en schakers voor het eerst gezamenlijk een speelavond in Cultuurhuis Pater Dekker te Eerbeek.

Na een kort woord van welkom en voorstel-rondje door zowel de voorzitter van d Brummense Damvereniging als de voorzitter van de Eerbeekse Schaakclub begonnen we aan onze eerste partijen van het nieuwe seizoen. Dat de krachten gebundeld werden kwam achteraf dubbel goed uit want van beide kleine denksportclubs kwam op de eerste speelavond ongeveer de helft van de leden acte-de-presence geven. Een aantal oudere leden had vooraf te kennen gegeven het bewust nog even aan te zien voor wat betreft de covid19-pandemie, en dus nog even niet op de speelavond aanwezig te zullen zijn.

Aan beide kanten van de zaal (we spelen nu weer in de grote zaal, ook extra gunstig voor de luchtventilatie) werd op drie borden geschaakt, respectievelijk gedamd. Uw webmaster kwam bijzonder slecht en ongetraind uit de zomerstop. Na een zet of 10 bevond hij zich reeds in een zeldzaam korte partij tegen de wel goed warm gedraaide en gehaaide Bette in uitzichtloze positie. Die ging na een makkie voor de verandering bijtijds op huis aan.

De Engelse opening die eindigde in een Brexit voor uw webmaster na slechts 10 zetten….

 

Uw webmaster kreeg zo wel alle gelegenheid de taferelen aan de andere borden gade te slaan. Het ging er zoals gebruikelijk in een mix van serieuze denksport en ontspannen knipoogjes aan toe. Alhoewel de dammers zich beduidend stiller hielden dan de soms gniffelende en zachter en harder fluisterende schakers. Aangezien ze pas voor het eerst bij ons op bezoek waren weten we vooralsnog niet of dit enige schuchterheid betrof, of dat onze damvrienden gewoon beter de kiezen op elkaar weten te houden tijdens het echte denksport werk.

De Brummense Damvereniging in actie

De Brummense Damvereniging in actie (2)

Gaandeweg de avond werd er wat meer door de schakers bij de damborden gegluurd en omgekeerd, leuk, en ook precies de bedoeling. Aan de kant van de schakers versloeg meervoudig clubkampioen Geurink de vaak onberekenbare van Gijtenbeek. Laatstgenoemde leek tot schrik van eerstgenoemde bijna plots mat te hebben gegeven, maar bleek miraculeus te kunnen ontsnappen.

Geurink en van Gijtenbeek gaven een nieuwe dimensie aan het bekende begrip “beetje schuiven”, nu met het speelbord zelf i.p.v. de stukken..!

Aan het derde bord was er de altijd weer vermakelijke partij tussen onze penningmeester en onze voorzitter. Laatstgenoemde houdt niet van remises, maar bood deze wel aan. De secretaris wilde nog even doorspelen bij licht voordeel. Enige tijd later op de avond bleken beide heren toch op remise uit te komen, en dat was in zekere zin een klein beetje een morele zege voor de voorzitter.

Bestuursbijeenkomst…

Maar daar ging het allemaal niet om. We zijn vooral blij weer eens bij elkaar te hebben kunnen komen en elkaar weer eens in levende lijve gezien en gesproken te hebben. Wij spelen boven alles voor ons plezier. En we vinden het leuk daarvan nu ook onze damvrienden te hebben kunnen laten meeproeven.

Op naar de volgende speelavonden…!

Uitslagen speelronde 1 –  donderdag 3 september 2020:

M. Zandbelt – P. Bette 0-1

W. Geurink – H. van Gijtenbeek 1-0

P. van Berkum – G. Nikkels 1/2-1/2

 

Klik hier voor de uitslagen van de meest recente speelronde en de stand in ons clubkampioenschap